บอใบไม้ทัวร์
Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น

  ทัวร์เกาหลี
  
  ทัวร์เมืองจีน

  ทัวร์ฮ่องกง

  ทัวร์เวียดนาม

  ทัวร์พม่า

  ทัวร์กัมพูชา

  ทัวร์ลาว

  ทัวร์มาเลเซีย

  ทัวร์สิงคโปร์

  ทัวรบาหลี

  ทัวร์อินเดีย

  ทัวร์เนปาล

  ภูฏาน

  ทัวร์รัสเซีย

  ทัวร์ธิเบต

  ทัวร์นิวซีแลนด์

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  ทัวร์อเมริกา ia

  ทัวร์แคนาดา

  ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์ดูไบ

  ทัวร์อียิปต์

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

  ทัวร์ฝรั่งเศส

  ทัวร์ยุโรป โรแมนติก


 
    ตารางการเดินทาง


ห้องพักทีปารีส

  พาเที่ยวเจาะลึก สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี 7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 14,500. บาท
JPG-ญี่ปุ่น LAVENDER'2017
LAVENDER
ญี่ปุ่น LAVENDER'2017
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
39,900 /(24,900 ไม่รวมตั๋ว)
TG&XJ
ดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

HOKKAIDO LAVENDER NO.1 (CTS-CTS)
บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.45-08.30)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองซัปโปโร -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สาม : ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ-
พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) -BLUE POND –
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่ห้า : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.30-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 44,900.-
2 - 6 สิงหาคม 2560 44,900.-
3 - 7 สิงหาคม 2560 44,900.-
4 - 8 สิงหาคม 2560 44,900.-
10-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) 45,900.-
16-20 สิงหาคม 2560 43,900.-
18-22 สิงหาคม 2560 43,900.-
________________________________________________________________________

HOKKAIDO LAVENDER NO.2 (CTS-CTS)
บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.45-08.30)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองซัปโปโร -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สาม : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยรถไฟ)
วันที่สี่ : ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ-
พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) -BLUE POND –
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.30-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
22-27 มิถุนายน 2560 >>> รับได้ 25 ที่นั่งตอนนี้ 45,900.-
27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 46,900.-
4 - 9 สิงหาคม 2560 47,900.-
9-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) 48,900.-
________________________________________________________________________

HOKKAIDO LAVENDER NO.3 (CTS-CTS)
บิเอะ-ฟุราโน่-โซอุนเคียว-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (TG 670 : 23.45-08.30)
วันที่สอง : หมู่บ้านไอนุ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล -
ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น
วันที่สาม : สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -
ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ
วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา (ผ่านชม) -
พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) -BLUE POND –
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.30-15.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 53,900.-
1 - 6 สิงหาคม 2560 53,900.-
________________________________________________________________________

TOKYO PRO LAVENDER (NRT-HND)
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน3คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 23.50-08.10)
วันที่สอง : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ(BUS)-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (LAVENDER PARK) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ
วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า : พระราชวังอิมพีเรียล - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
โอไดบะ -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
6 - 11 กรกฎาคม 2560 >>> รับได้ 16 ที่นั่งตอนนี้ 36,900.
________________________________________________________________________

TOKYO PRO LAVENDER NO.2 (NRT-HND)
โตเกียว-คาวาโกเอะ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน3คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : วัดนาริตะซัน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (TAMBARA LAVENDER PARK)
- ย่านสถานีรถไฟเจอาร์ทาคาซากิ
วันที่สาม : เขตน้ำพุร้อนยูบาทาเกะ - สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ - เมืองมัตสึโมโต้ -
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่ : ไร่วาซาบิไดโอะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว -
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
9-14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) 39,900.-
________________________________________________________________________
TAKAYAMA PRO (HND-NGO)
โตเกียว-ฟูจิ-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-เกียวโต 6วัน 3คืน
ดูรายละเอียด โปรแกรม
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม : ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - สถานีรถไฟมัตสึโมโต้
วันที่สี่ : คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ -
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า
วันที่ห้า : ปราสาททองคินคาคุจิ - สถานีรถไฟเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ย่านกิอองมาจิ -
มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
วันที่หก : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG 647 : 00.30-04.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง ราคา
27 กันยายน - 2ตุลาคม 2560 39,900.-

Update23APR2017

CU_ญี่ปุ่นราคาประหยัด_17
CU_LAVENDER'17
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!!
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
26,900 /(21,900 ไม่รวมตั๋ว)
XJ&TZ
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


EASY BEAUTIFUL TOKYO PINKMOSS (TZ) MAY'17
ดูรายละเอียด โปรแกรม
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่ 2 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland - ช่วงเทศกาลซากุระ ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท

__________________________________________________________

EASY BEAUTIFUL TOKYO (TZ) JUN-JUL'17
ดูรายละเอียด โปรแกรม
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่ 2 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท

______________________________________________________________

EASY LAVENDER TOKYO (TZ) JUN-JUL'17
ดูรายละเอียด โปรแกรม
Program Detail
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
วันที่ 2 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – ทุ่งลาเวนเดอร์ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท

 

Update23APR2017


M_Series Japan May-Aug 2017 '2017
M_ญี่ปุ่น แจแปน เอลป โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 60
 พิเศษ!!
 พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
52,900 /(00 ไม่รวมตั๋ว)
TG
ดาวน์โหลดโปรแกรม 


NAGOYA - TOKYO / TOKYO - NAGOYA
SNOW WALL & PINKMOSS 6D3N NGO-HND
วันที่ ___กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า (TG644 : 00.05-08.00)
วันที่ ___ทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ทุ่งทิวลิป
(เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 26 เม.ย.-1พ.ค.60)
วันที่____เจแปนแอล์ป - อิซาว่า ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่___วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี - โอไดบะ (วันที่ 26 เม.ย.-1พ.ค.60) // รถไฟสายเอโนะเดน
- วัดคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่___ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-04.50)
วันเดินทาง
26 APRIL - 01 MAY 2017 ราคา 51,900
25 - 30 MAY 2017ราคา 49,900
31 MAY - 05 JUN 2017ราคา 49,900
ดูรายละเอียด โปรแกรม
________________________________________________________________________________
TOKYO - TOKYO
UNSEEN FUJI-SAN 6D3N NRT-HND
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ (TG640 22.30 : 06.15+1)
วันที่ ___ล่องเรือโจรสลัดทะเลอาชิ - หุบเขานรกโอวาคุดานิ (กระเช้า) - โกเทมบะ เอ้าเล็ท
วันที่ ___ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะ ซาโตะ - หมู่บ้านโอะชิโนะ ฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ หมู่บ้านโบราณ - นังรถไฟสายโรแมนติก - นมัสการ หลวงพ่อโต - ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่ ___ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-04.50)
วันเดินทาง
26 - 31 MAY 2017 ราคา 44,900
31 MAY - 05 JUN 2017 ราคา 44,900
7 - 12 JUN 2017ราคา 44,900
_ดูรายละเอียด โปรแกรม ________________________________________________________________________
TOKYO - OSAKA / OSAKA - TOKYO
SPECIAL MIRACLE JAPAN 6D4N NRT-KIX
วันที่__ กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ (XJ606 10.45 : 19.00)
วันที่__อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่__วัดอาซากุสะ - ล่องเรือโจรสลัดทเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (รถบัส) (พักออนเซ็น 1 คืน)
วันที่ __ภูเขาไฟฟูจิ - น้ำตกชิไรโตะ - โอชิโนะ ฮักไก
วันที่__ เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า (แวะถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่__ สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ (XJ611 : 00.10-04.00)
วันเดินทาง
07 - 12 JUN 2017ราคา30,900 ไม่มีราคาเด็ก
ดูรายละเอียด โปรแกรม ________________________________________________________________________
FUJI LAVENDER 6D4N วันเข้าพรรษา KIX-NRT
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (TG622 23.00 : 07.00+1)
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ ปราสาทโอซาก้า (แวะถ่ายรูป) - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - หุบเขานรกโอวาคุดานิ - โอชิโนะ ฮัคไค ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ –
สนามบินสุวรรณภูมิ (TG677 : 17.25-21.55)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตเด็กไม่มีเพักเดี่ยไม่ใช้ตั๋ที่นั่ง
07-12 JULY 2017ราคา 48,900
ดูรายละเอียด โปรแกรม _________________________________________________________________________
TAKAYAMA LAVENDER 6D4N วันเข้าพรรษา KIX-NRT
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (TG622 23.00 : 07.00+1)
วันที่ ___ วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ
วันที่ ___ ทาคายาม่า จินยะ - ถนนซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ ___ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่ ___ วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ –
สนามบินสุวรรณภูมิ (TG677 : 17.25-21.55)
วันเดินทาง
07-12 JULY 2017ราคา 48,900
ดูรายละเอียด โปรแกรม _________________________________________________________________________
WONDERFULL JAPAN - A 6D3N วันแม่แห่งชาติ KIX-HND
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (TG622 23.00 : 07.00+1)
วันที่ ___ นารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจา อิงะ - นากาชิม่า เอ้าท์เล็ต
วันที่___ ไร่องุ่น - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ ___ วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) - พระราชวังอิมพีเรียล - ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่___ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-04.50)
วันเดินทาง
10 - 15 AUG 2017 ราคา 49,900
_ดูรายละเอียด โปรแกรม __________________________________________________________________________
WONDERFULL JAPAN - B 6D3N วันแม่แห่งชาติ KIX-HND
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (TG622 23.00 : 07.00+1)
วันที่ ___ นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดน้ำใสคิโยมิสึ
วันที่ ___ ทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ ไองุ่น - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ ___ รถไฟสายเอโนะเดน - วัดคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี
(แวะถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่ ___ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-04.50)
วันเดินทาง
10 - 15 AUG 2017ราคา 49,900
_ดูรายละเอียด โปรแกรม ____________________________________________________________________
HOKKAIDO MOMENT OF LAVENDER 5D3N วันเข้าพรรษา CTS-CTS
วันที่ ___ กรุงเทพ - สนามบินชิโตเซะ (TG670 : 23.45-08.30+1)
วันที่ ___สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง - พิพิทธภัณฑ์น้ำแข็ง ( พักออนเซ็น 1 คืน )
วันที่ ___ ฟุราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - โรงงานช็อคโกแล็ต
วันที่ ___ คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้ง ซึซึกิโน่
วันที่ ___ สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG671 : 10.30-15.30)
วันเดินทาง
07-11 JULY 2017ราคา 59,900
13-17 JULY 2017ราคา 59,900
ดูรายละเอียด โปรแกรม _________________________________________________________________________
MOMENT OF HOKKAIDO (FIRE WORK) 5D3N CTS-CTS
วันที่ ___ กรุงเทพ - สนามบินชิโตเซะ (TG670 : 23.45-08.30+1)
วันที่ ___หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้า) ( พักออนเซ็น )
วันที่ ___ คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งซูซูกิโน
( พิเศษ!!!ขาปูยักษ์ 3 ชนิด )
วันที่ ___ ศาลเจ้าซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ(ผ่านชม) - ช้อปปิ้ง J.R.TOWER
วันที่ ___ สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG671 : 10.30-15.30)
วันเดินทาง
18 - 22 AUG 2017 ราคา 42,900
05 - 10 SEP 2017 ราคา 42,900
_ดูรายละเอียด โปรแกรม _____________________________________________________________________________
FUKUOKA UNSEEN FUKUOKA 5D3N FUK-FUK
วันที่ ___ กรุงเทพฯ - สนามบิฟุกุโอกะ (TG648 01.00 : 08.00+1)
วันที่ ___บ่อน้ำแร่นรก - อาบทรายร้อน - หมู่บ้านยูฟุอิน
วันที่ ___ ภูเขาไฟอะโซะ (จุดถ่ายรูป) - นั่งเรือเฟอร์รี่ - สวนสันติภาพ
วันที่ ___ ศาลเจ้ายูโทคุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้ง คาแนล ซิติ้
วันที่ ___ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (TG649 : 11.40-15.40)
วันเดินทาง
8 - 12 JUN 2017 ราคา 44,900
15 - 19 JUN 2017 ราคา 44,900
22 - 26 JUN 2017 ราคา 44,900

ดูรายละเอียด โปรแกรม

 

Update23APR2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ประหยัด พิเศษ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก เริ่มต้น6,500บาท ทีวร์จีนราคาถูก2,900บาท